bg1

Welkom bij Doceo

Doceo is actief op het brede gebied van performanceverbetering van personen en organisaties. Doceo biedt effectieve instrumenten gericht op capaciteitenonderzoek, niveau-waardering, talent en motivatie assessments, opleidingsadvisering en wordt daarbij vaak als expert ingezet op het gebied van competentiemanagement en ontwikkelvraagstukken. Doceo maakt gebruik van online instrumenten om metingen te verrichten. Dat is betrouwbaar, efficiënt en bovendien ook gunstig ten aanzien van de kosten.

Belangrijk is de oriëntatie op personen en organisaties. De in te zetten aanpak moet altijd voldoen aan de verwachtingen van de organisatie en de verwachtingen van individuele deelnemers.

Ten aanzien van de verwachtingen van de organisatie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

» Competentiemetingen dienen functioneel te zijn en een bijdrage te leveren aan organisatiedoelstellingen;
» Opleidingen en/of trainingen die geadviseerd worden moeten een bijdrage leveren tot performanceverbetering van de personeelsleden leidend tot effectief werkgedrag;
» Leren is gericht op wat past en nodig is, op de plaats en de tijd die passend is, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie;
» Door competentiemetingen en opleidings- en trainingsinspanningen moet een organisatie zelfstandig in staat zijn om de benodigde kennis te kunnen toepassen, ontwikkelen, onderhouden, delen en evalueren.

Ten aanzien van de verwachtingen van de individuele deelnemers die zich willen ontwikkelen, gaan wij uit van het volgende:

» De aanpak is afgestemd op de persoonlijke behoefte en capaciteiten;
» Op de plaats en tijd die past;
» Met een betekenisvolle bijdrage aan employability ondermeer door certificering en erkenning;
» Competentiemeting en aanvullend opleidingsadvies dienen mogelijkheden te bieden voor de deelnemer om zich veelzijdig en permanent te ontwikkelen.

Door gebruik te maken van competentiemetingen en de uitgebreide expertise op het gebied van leren en ontwikkelen van mensen in organisaties biedt Doceo toepassingen die volledig op maat afgestemd kunnen worden op de eisen en wensen van de bedrijven, organisaties en individuele deelnemers.

Nieuws